Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów oraz promowanie i ochrona konkurencji na rynku.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze
LINKI SPONSOROWANE: Usługi finansowe - Usługi na najwyższym poziomie - Sprawdź nas koniecznie!
LINKI SPONSOROWANE: Kalkulator OC AC - Najtańsze oferty UBEZPIECZEŃ na rynku!
LINKI SPONSOROWANE: Sklep z gadżetami - Gadżety które zaskakują!
LINKI SPONSOROWANE: Suplementy diety - Suplementy wspomagające odchudzanie, zdrowie,urodę!
LINKI SPONSOROWANE: To miejsce może być Twoje! Napisz do nas i kup swoją reklamę!
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Foto: Materiał promocyjnyPodstawy ustawy

UOKiK działa na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Organem nadzorującym działalność UOKiK jest Rada Nadzorcza. UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadkach podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz podejrzenia naruszenia zasad konkurencji. W przypadku stwierdzenia naruszenia może on nakładać kary pieniężne na przedsiębiorców. UOKiK może także wydawać opinie i rekomendacje w sprawach ochrony konsumentów oraz konkurencji. UOKiK może także nałożyć kary finansowe na przedsiębiorców, którzy łamią prawo konkurencji lub prawa konsumentów. Organem nadzorczym UOKiK jest Prezes UOKiK. Więcej można się dowiedzieć na https://biznesypolskie.pl/category/prawo/. Do głównych zadań UOKiK należy ochrona konsumentów i interesów gospodarczych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Do jego zadań należy także kontrola przestrzegania prawa konkurencji oraz praw konsumentów. UOKiK może także nałożyć kary finansowe na przedsiębiorców, którzy łamią prawo konkurencji lub prawa konsumentów.

Zadania UOKiK

Do głównych zadań UOKiK należą:

1) Ochrona interesów konsumentów

2) Promowanie i ochrona konkurencji

3) Kontrola przestrzegania praw konsumentów przez przedsiębiorców

4) Kontrola przestrzegania zasad konkurencji przez przedsiębiorców

5) Wydawanie opinii i rekomendacji w sprawach ochrony konsumentów oraz konkurencji

6) Nadzór nad działalnością Rady Gospodarki Elektronicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ nadzoru rynkowego w Polsce. Jest odpowiedzialny za ochronę interesów konsumentów i uczciwej konkurencji na rynku. UOKiK może prowadzić postępowania wyjaśniające, kontrolne, dochodzeniowe oraz sądowe. UOKiK może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę w wysokości do 10% jego rocznego obrotu.

Czynności UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji publicznej, którego zadaniem jest ochrona konsumentów oraz interesów gospodarczych przed nieuczciwą konkurencją. UOKiK prowadzi również postępowania w sprawach o naruszenie praw konsumentów. Do zadań UOKiK należy między innymi:

- monitorowanie rynków;

- dbanie o to, aby rynki były otwarte i konkurencyjne;

- ochrona konsumentów przed naruszeniami praw;

- prowadzenie postępowań w sprawach naruszeń praw konsumentów;

- wydawanie opinii w sprawach istotnych dla rynków;

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach naruszeń prawa;

- współpraca z innymi organami administracji publicznej w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.