Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów oraz promowanie i ochrona konkurencji na rynku. Podstawy ustawy UOKiK działa na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Organem nadzorującym działalność UOKiK jest…