Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

Pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Inauguracja zespołu ds. zmian finansowania Funduszu Kościelnego w KPRM, przewodniczy W. Kosiniak-Kamysz. Raport do 31.03.
Reklama

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie specjalnego zespołu, który pracuje nad koncepcją zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac zespołu.

Propozycje zmian trafią do rządu

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w najbliższych tygodniach zespół przekaże Radzie Ministrów dwie lub trzy propozycje zmian w sprawie finansowania Funduszu Kościelnego.

Na dzisiejszym posiedzeniu podzieliliśmy się zadaniami. Każdy z członków zespołu ma przedstawić propozycje koncepcji, od tej od której wychodzimy, czyli od rozważenia koncepcji odpisu podatkowego – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu zespołu, ponad 90 proc. środków z Funduszu Kościelnego dotyczy spraw związanych z zabezpieczeniem społecznym osób duchownych.

Dialog z kościołami i związkami wyznaniowymi

Wicepremier  zaznaczył, że nowe rozwiązanie w sprawie Funduszu Kościelnego zostanie wypracowane w dialogu – członków zespołu, członków Rady Ministrów – a także wszystkich kościołów i związków wyznaniowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

To jest nasz obowiązek. To jest wypełnienie Konstytucji, która mówi o współdziałaniu państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi, dla dobra obywateli i dobra wspólnoty – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do 31 marca powstanie pierwszy raport dotyczący prac Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego.

Międzyresortowy Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Zespół został powołany przez Premiera Donalda Tuska. Ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Dotyczy to także zasad finansowania m.in.:

  • składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób duchownych;
  • działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych;
  • odbudowy, konserwacji i remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Przewodniczącym zespołu jest Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ponadto, w posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Zespół ma realizować zadania na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Reklama


Dodaj komentarz