Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

L4 Online – jak uzyskać elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA - nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla pacjentów i lekarzy, dostępne online.
ReklamaBezpieczny hosting na nazwa.pl

Elektroniczne zwolnienie lekarskie, powszechnie określane jako e-ZLA, jest nowoczesną formą dokumentu potwierdzającego niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych. Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, może wystawić e-ZLA po dokonaniu oceny stanu zdrowia pacjenta i stwierdzeniu jego niezdolności do pracy. Zwolnienie jest przekazywane cyfrowo do pracodawcy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Kluczowe informacje o zwolnieniu lekarskim

Zwolnienie lekarskie jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym prawo pracownika do absencji w pracy z powodów zdrowotnych, zwalniając go z obowiązków zawodowych na określony czas. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub zlecenie, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, uprawniając do korzystania ze świadczeń pieniężnych podczas nieobecności.

Zwolnienie lekarskie L4 Online można uzyskać podczas konsultacji lekarskiej, zarówno bezpośrednio u lekarza, jak i zdalnie przez Internet czy telefon. Taka forma konsultacji i wystawiania e-zwolnienia jest wygodna dla pacjentów, umożliwiając diagnozę bez konieczności opuszczania domu.

Obliczanie i wypłata świadczeń chorobowych

Wysokość świadczeń chorobowych wynosi zazwyczaj 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy. W specjalnych przypadkach, takich jak wypadek dojazdowy, badania dla dawców, pobranie komórek, tkanek, narządów lub ciąża, przysługuje 100% wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za pierwsze 33 dni zwolnienia, wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Po upływie tego okresu, odpowiedzialność za wypłatę przejmuje ZUS. Pracownik ma prawo do maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku z powodu choroby. W przypadku dłuższej niezdolności do pracy, istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne na kolejne 12 miesięcy.

Przypadki kwalifikujące do otrzymania e-Zwolnienia

Zwolnienie lekarskie online jest przyznawane w różnych sytuacjach, takich jak:

  • choroba,
  • wypadek w drodze do lub z pracy,
  • dolegliwości związane z ciążą,
  • udział w badaniach jako dawca lub procedury pobrania komórek, tkanek, narządów,

co uniemożliwia pracownikowi wykonywanie obowiązków zawodowych.

Prawo pracownika do elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA)

Pracownik, który nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych z powodu choroby, jest uprawniony do otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego (e-ZLA). To zwolnienie jest oficjalnym dokumentem umożliwiającym uzyskanie wynagrodzenia chorobowego, a w dalszej kolejności zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie dla rodzica opiekującego się chorym dzieckiem

Rodzice stają przed wyzwaniem, gdy ich dziecko choruje i nie może uczęszczać do placówki edukacyjnej. W takich sytuacjach, jeśli brak jest możliwości opieki ze strony dziadków, rodzic zatrudniony ma prawo do zwolnienia lekarskiego, aby zaopiekować się dzieckiem. Roczny limit dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia wynosi 60 dni, natomiast dla osób powyżej 14 lat – 14 dni.

W wyjątkowych sytuacjach, jak np. podczas pandemii COVID-19, kiedy szkoły są zamknięte, rodzice zdrowych dzieci do 8 roku życia również mogą ubiegać się o e-zwolnienie. W trakcie tego zwolnienia rodzic otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży

Kondycja zdrowotna kobiety w ciąży różni się indywidualnie. Niektóre przyszłe matki są zdolne do pracy aż do porodu, podczas gdy inne doświadczają problemów zdrowotnych, uniemożliwiających im pracę. Pracujące kobiety w ciąży, opłacające składki na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do zwolnienia lekarskiego i otrzymywania 100% wynagrodzenia, obliczanego na podstawie zarobków z ostatniego roku. Zwolnienie to może być wystawione przez ginekologa, lekarza rodzinnego lub innego specjalistę, maksymalnie na 270 dni.

Reklama Bezpieczny hosting na nazwa.pl


Dodaj komentarz