Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

Sytuacja z umowami o dzieło na rynku pracy jest stabilna

Do ZUS trafiło 610,4 tys. formularzy RUD w pierwszym półroczu, notując wzrost w porównaniu z 2021-2022.
ReklamaBezpieczny hosting na nazwa.pl

Od 1 stycznia do 30 czerwca br. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) trafiło 610,4 tys. formularzy RUD, na których zgłoszonych zostało 850,7 tys. umów o dzieło. To więcej niż w analogicznych okresach w latach 2021-2022, kiedy taką informacje przekazało 51,3 tys. podmiotów. Wśród nich 50,3 tys. (98 proc.) to płatnicy składek – informuje serwis Prawo.pl.

Z danych zawartych w „Rejestrze umów o dzieło. Analiza danych z formularzy RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.” opublikowanym przez ZUS wynika, że w I półroczu br. złożono do ZUS o 56 tys. więcej formularzy RUD i zgłoszono więcej umów o dzieło niż w I półroczu ub.r. i jest to o 152 tys. więcej niż w I półroczu 2021 r. Natomiast liczba umów o dzieło, które zgłoszono po dwóch kwartałach br. jest wyższa o 11,2 tys. niż w ub.r. i 143,6 tys. niż 2021 r. – donosi Prawo.pl.

„Najnowszy raport ZUS za I półrocze 2023 roku pokazuje, że sytuacja z umowami o dzieło na rynku pracy jest w miarę stabilna. Owszem, liczba umów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 nieco wzrosła, ale nie jest to jakiś znaczący wzrost” – wyjaśnia Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, założyciel Debaty Emerytalnej, cytowany przez Prawo.pl.

„Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło został wprowadzony w 2021 roku. Dane o zawieranych w Polsce umowach o dzieło, które regularnie publikujemy, pokazują, że, wbrew przypuszczeniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło” – powiedziała, cytowana przez serwis Prawo.pl, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Najwięcej osób wykonywało umowy o dzieło zgłoszone w sekcji J, czyli informacja i komunikacja – to 57,3 tys. wykonawców (21,94 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się sekcje: M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) – 50,3 tys. wykonawców (19,28 proc.), R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją) – 34,2 tys. wykonawców (13,09 proc.), P (edukacja) – 31,8 tys. wykonawców (12,19 proc.), S (pozostała działalność usługowa) – 26,7 tys. wykonawców (10,24 proc.) oraz C (przetwórstwo przemysłowe) – 10,3 tys. wykonawców (3,94 proc.) – wyszczególnia Prawo.pl.

Reklama Bezpieczny hosting na nazwa.pl


Dodaj komentarz