Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

Senat przyjął bez poprawek nowelizację specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce

22 maja Senat przyjął nowelizację specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce. 87 senatorów było za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
ReklamaBezpieczny hosting na nazwa.pl

22 maja br. Senat przyjął bez poprawek nowelizację specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce. Stanowisko poparło 87 senatorów, 4 było przeciw, a 1 senator wstrzymał się od głosu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przewiduje przedłużenie – z 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2025 r. – okresu obowiązywania ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Wydłużono również o 4 miesiące termin składania wniosków o warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej oraz honorowania świadectw obywateli państwa, które wypowiedziało umowę międzynarodową o ich wzajemnym uznawaniu. Przedłużono też dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Nowela zakłada, że od roku szkolnego 2025/26 świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus, i świadczenie dobry start dla ukraińskich dzieci będzie wypłacane, jeśli realizują one obowiązek szkolny. Określono maksymalny, 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Zgodnie z ustawą od 1 lipca 2024 r. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym wojewodą lub organem samorządowym działającym na polecenie wojewody. Nowela zakłada też likwidację świadczeń związanych z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych, a także jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. Wprowadzono zasadę potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy przy nadawaniu numeru PESEL wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży.

kom/pab/lm/

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama Bezpieczny hosting na nazwa.pl


Dodaj komentarz