Wsparcie dla mediów Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Postaw nam kawę za naszą pracę - KAWA :) 

Firmom nie opłaca się ignorowanie ankiet statystycznych

Obowiązkowe ankiety statystyczne dla firm: ryzyko grzywny za zaniedbania, informuje Prawo.pl.
ReklamaBezpieczny hosting na nazwa.pl

Każdy pracodawca, do którego dotarło lub niebawem dotrze zawiadomienie z urzędu statystycznego o objęciu jego firmy nową ankietą okresową, nie powinien tego zlekceważyć. Brak terminowego wzięcia udziału w badaniu lub przekazanie nieprawdziwych danych może bowiem skutkować nałożeniem grzywny – informuje serwis Prawo.pl.

Wiele polskich firm w 2024 roku może po raz pierwszy w swojej historii zostać zobowiązanych do podzielenia się ze stosownym urzędem danymi dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym kryterium typowania przedsiębiorstw do objęcia ich badaniami statystycznymi jest bowiem liczebność personelu – ankieterów interesują głównie podmioty zatrudniające minimum 250 osób. A ten pułap, jak zauważa Prawo.pl, został w ostatnim czasie przekroczony przez wiele dotychczas małych firm, korzystających ze sprzyjającej koniunktury po pandemii.

„Treść ankiet oraz tryb wyboru ich adresatów szczegółowo określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 roku. Warto zaznaczyć, że choć obejmą one głównie większe przedsiębiorstwa, to w skrajnych przypadkach zatrudnienie już nawet jednego pracownika może skutkować objęciem obowiązkowymi badaniami statystycznymi” – czytamy w artykule na Prawo.pl.

Jedną z cyklicznych, comiesięcznych ankiet jest przykładowo badanie koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych numer 1.61.10 (198), obejmujące ok. 20 tys. firm z całej Polski, głównie z branży handlowej, budowlanej, przemysłowej i usługowej.

„Gdy pierwszy raz firma ma obowiązek wypełnienia ankiety statystycznej, musi pamiętać o założeniu profilu i nadaniu upoważnień do obsługi portalu raport.stat.gov.pl. Tylko bowiem osoby upoważnione w imieniu naszej firmy mogą wypełniać dokumenty. Instrukcja zakładania konta, pozyskiwania loginu, upoważniania kolejnych pracowników jest dostępna właśnie na tym portalu” – tłumaczy Prawo.pl.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem ankietowym nie powinni go ignorować, ponieważ ustawa o statystyce publicznej przewiduje za to karę grzywny. Co więcej: należy ściśle przestrzegać zawartych w zawiadomieniu terminów dostarczenia wypełnionych zgodnie ze stanem faktycznym dokumentów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo.pl podobną postawę co właścicielom firm sugeruje również pracownikom oddelegowanym do wypełnienia ankiety: brak przygotowania odpowiednich informacji, a przez to naruszenie terminowego wypełnienia określonych dokumentów, może skutkować nawet rozwiązaniem umowy w trybie art. 52 kodeksu pracy, czyli dyscyplinarką.

„Pamiętać należy jednak, że pracodawca nie może dawać takich poleceń >>na ostatnią chwilę<<, gdy ankieta statystyczna zawiera wiele skomplikowanych pytań bądź wymaga podania wielu dokładnych informacji i danych ekonomicznych. Ponadto ankietę wypełnia w specjalnym portalu tylko pracownik mający hasło i login z urzędu statystycznego” – przypomina serwis Prawo.pl.

Reklama Bezpieczny hosting na nazwa.pl


Dodaj komentarz