Powstanie Portal Informacyjny Sądów

Portal Sądownictwa Powszechnego ma zastąpić Portal Informacyjny Sądów Powszechnych i posłużyć m.in. do udostępniania zdygitalizowanych dokumentów stronom postępowania i biegłym - dowiedziało się Prawo.pl.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze Sklep z suplementami diety
Powstanie Portal Informacyjny Sądów
Foto: Pixabay.comPortal Sądownictwa Powszechnego ma również w przyszłości służyć do wnoszenia dokumentów do sądów i przekazywania ich przez sądy. „Warunkiem jest funkcjonowanie doręczenia elektronicznego (elektroniczne potwierdzenie odbioru). Trwają przygotowania do jego uruchomienia” - wynika z odpowiedzi resortu sprawiedliwości na pytania Prawo.pl.

Jak podaje Prawo.pl, ostatnie tygodnie to przede wszystkim dyskusje nad propozycjami zmian w kodeksie postępowania cywilnego i w ustawie o tarczy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by w okresie epidemii, zagrożenia epidemiologicznego i rok po nim - pierwsze pismo procesowe wnoszone przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego albo Prokuratorię Generalną RP zawierało adres służbowej poczty elektronicznej i numer telefonu.

W sytuacji braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego na ten adres mają być wysyłane cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń. I co ważne - będą one uznane za doręczone w następnym dniu roboczym od chwili „wprowadzenia przez sąd do środka komunikacji elektronicznej”.

Według Prawo.pl ta propozycja, szczególnie wśród adwokatów, budzi kontrowersje. Adwokaci i radcy prawni postulują, by w tym przypadku skorzystać z rozwiązania już obowiązującego przy fikcji doręczeń, czyli by e-pismo traktować jako doręczone po 14 dniach. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że planowane są w tym zakresie poprawki, przedstawiciele adwokatów i radców rozmawiali w tym zakresie z przedstawicielami MS i prezydenta.

Sposobem uregulowania kwestii e-doręczeń w projekcie noweli k.p.c. zaniepokojeni są też sędziowie, choć jak podkreślają, kierunek zmian jest potrzebny i nieunikniony.

„Sama konstrukcja projektowanego przepisu budzi wątpliwości, co do możliwości jego realizacji, biorąc pod uwagę użyte pojęcie poczty służbowej. O ile zrozumiałe jest posiadanie poczty służbowej przez radcę Prokuratorii Generalnej, to już w stosunku do adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego - takie założenie może być problematyczne, gdyż żaden przepis z ustaw ogólnych lub korporacyjnych nie nakazuje posiadania poczty elektronicznej – wskazuje, cytowany przez Prawo.pl, sędzia Zbigniew Miczek z Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Przy dyskusji nad procedowanymi właśnie propozycjami zmian dotyczących e-doręczeń coraz częściej pojawia się też sugestia, że rozwiązaniem mógłby być portal informacyjny sądów. Pojawiają się też nieoficjalnie sugestie takiej właśnie poprawki, która miałaby być zgłoszona jeszcze w Sejmie.