Odbudowa po COVID-19: PE przyjął zmienione zasady sekurytyzacji

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu plenarnym europarlament przyjął ostatnie elementy pakietu naprawczego dla rynków kapitałowych,. Przewiduje on pożyczki dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze Sklep z suplementami diety
Odbudowa po COVID-19: PE przyjął zmienione zasady sekurytyzacji
European Union 2021 - Source : EPParlament Europejski przyjął, 15 kwietnia rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych oraz ogólne ramy sekurytyzacji. Oba dokumenty należą do pakietu naprawczego dla rynków kapitałowych, który jest częścią ogólnej strategii UE w zakresie odbudowy po COVID-19.

Wybrane i spakietowane pożyczki zamienione na papiery wartościowe mają uwolnić bilanse banków od nieobsługiwanych ekspozycji i ułatwić udzielanie pożyczek realnej gospodarce, co ma zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego.

Eurodeputowany Paul Tang (S&D, Holandia), który z ramienia PE zajmuje się ramami sekurytyzacji wyjaśnił podczas sesji plenarnej, że sekurytyzacja umożliwia bankom pakietowanie i sprzedaż kredytów, co zmniejsza ich ekspozycję na ryzyko finansowe i zwalnia kapitał na nowe pożyczki.

„To z kolei pomaga zwiększyć finansowanie realnej gospodarki, a tego właśnie chcemy w czasie kryzysu COVID-19. Wniosek powinien ułatwić sprzedaż kredytów zagrożonych, dlatego zaproponowałem rozszerzenie znaku STS (prosta przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) na nową klasę sekurytyzacji syntetycznej. Zawsze zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, ponieważ sprzedaż kredytów może być sposobem na ukrycie wewnętrznych słabości banków lub wystawienie innych na nieoczekiwane ryzyko. Niezbędne jest właściwe regulowanie i nadzorowanie sekurytyzacji. Dlatego zadbaliśmy o to, aby właściwe organy były upoważnione do ścisłego monitorowania zagrożeń i dawania sygnałów ostrzegawczych, gdy ryzyko stanie się zbyt wysokie ” – przekonywał Tang.

Europoseł dodał jednocześnie, że „bank emisyjny zawsze będzie musiał zachować istotną ekspozycję na kredyty, zminimalizowaliśmy ryzyko kontrahenta i uprościliśmy strukturę produktów finansowych, aby zmniejszyć ryzyko wykorzystania ich do oszukania nadzorcy.

Markus Ferber, wypowiadając się w imieniu europosła Othmara Karasa (PPE, Niemcy), który był odpowiedzialny za kapitałowe traktowanie sekurytyzacji, przypomniał, że sekurytyzacja ma złą reputację z powodu kryzysu z 2009 r. Jednak jak zaznaczył, sam instrument nie jest zły, ale trzeba go właściwie używać.

„Sekurytyzacja może być sposobem pakietowania niektórych płynnych aktywów w zbywalne papiery wartościowe, co tworzy fundusze, które mogą być dalej rozprowadzane w formie kredytu. Nowa sekurytyzacja jest głównym budulcem rynków finansowych. To, co kiedyś było trucizną, stało się lekarstwem, które pomoże zwalczyć ekonomiczne konsekwencje kryzysu COVID-19 i przyspieszy ożywienie, ponieważ umożliwi bankom udzielanie kredytów MŚP. Naszym celem jest dostosowanie systemu, aby sekurytyzacja mogła odegrać skuteczną rolę w odbudowie” – mówił Ferber.

Po formalnym zatwierdzeniu przez Radę obu regulacji wejdą one w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

mp/