Komisja LIBE rekomenduje przyjęcie rozporządzenia o usuwaniu treści terrorystycznych z internetu

Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego poparli przyjęcie nowego instrumentu prawnego umożliwiającego usuwanie treści terrorystycznych z internetu.

Komisja LIBE rekomenduje przyjęcie rozporządzenia o usuwaniu treści terrorystycznych z internetu
Europoseł Patryk Jaki © European Union 2020 - Source : EPRozporządzenie ustanowi jednolitą definicję treści o charakterze terrorystycznym, dostosowaną do definicji zawartych w dyrektywie w sprawie zwalczania terroryzmu. Będzie ona dotyczyła wszelkich treści internetowych: tekstów, obrazów, nagrań dźwiękowych lub wideo, a także transmisji na żywo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, zawierają instrukcje dotyczące takich przestępstw lub nakłaniają do udziału w grupie terrorystycznej. Nowy akt prawny ma również na celu zwalczanie treści zawierających wskazówki dotyczące wytwarzania i używania do celów terrorystycznych materiałów wybuchowych, broni palnej oraz innej broni.

„Internet to miejsce, w którym terroryści rekrutują, dzielą się propagandą i koordynują ataki. Dziś przedstawiliśmy najważniejsze dla Parlamentu Europejskiego kwestie. Nie będzie obowiązkowego filtrowania w Internecie. cele dziennikarskie, artystyczne lub badawcze lub treści rozpowszechniane w celu podniesienia świadomości na temat działalności terrorystycznej będą wyłączone. Jednocześnie państwa członkowskie zawsze będą mogły zawiesić nakaz deportacji, jeśli uznają, że narusza on prawa podstawowe” – powiedział sprawozdawca projektu, polski europoseł Patryk Jaki. „Walka z terroryzmem jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego. Dlatego jest to ważny dzień dla całej wspólnoty europejskiej, która zyskuje nowe narzędzie walki z terroryzmem” - dodał.

W myśl rozporządzenia platformy internetowe będą musiały usunąć treści terrorystyczne lub uniemożliwić dostęp do nich we wszystkich państwach członkowskich – nie później niż w ciągu jednej godziny po otrzymaniu nakazu usunięcia od właściwych organów. Właściwy organ w każdym państwie członkowskim będzie mógł wydać nakaz usunięcia każdemu dostawcy usług hostingowych świadczącym usługi w UE. Właściwe organy w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma swoją główną siedzibę, będą miały prawo do zbadania nakazu usunięcia i zablokowania jego wykonania, w szczególności jeśli uznają go za naruszający prawa podstawowe zapisane w Karcie. Państwa członkowskie przyjmą przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązków, biorąc pod uwagę charakter naruszenia i wielkość przedsiębiorstwa.

W rozporządzeniu zapisano także, że jeśli materiały są rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych, badawczych lub uświadamiających w celu zapobiegania terroryzmowi lub przeciwdziałania mu, nie będą uznawane za treści o charakterze terrorystycznym. Obejmuje to również treści wyrażające polemiczne lub kontrowersyjne poglądy w publicznej debacie na delikatne kwestie polityczne.

Platformy internetowe nie będą miały obowiązku monitorowania ani filtrowania treści. Będą jednak zobligowane do podjęcia szczególnych środków w celu ochrony swoich usług przed rozpowszechnianiem treści o charakterze terrorystycznym. Dostawcy usług będą również musieli publikować doroczne sprawozdania na temat przejrzystości działań podjętych przeciwko rozpowszechnianiu takich treści.

Rada UE i Parlament Europejski muszą jeszcze zakończyć formalną procedurę legislacyjną, zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie. Projekt zalecenia ma zostać poddany głosowaniu podczas nadchodzącej sesji plenarnej Europarlamentu w dniach 26-29 kwietnia. Rozporządzenie będzie stosowane po upływie 12 miesięcy od jego wejścia w życie.