Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku?

Umiędzynarodowienie rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach sprawiło, że znajomość języka angielskiego przestała być dodatkowym atutem, a stała się koniecznością. Dotyczy to już nie tylko ról menedżerskich w globalnych korporacjach, ale też...

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej po angielsku?Umiędzynarodowienie rynku pracy w ostatnich kilkunastu latach sprawiło, że znajomość języka angielskiego przestała być dodatkowym atutem, a stała się koniecznością. Dotyczy to już nie tylko ról menedżerskich w globalnych korporacjach, ale też wielu niższych stanowisk w branży produkcyjnej czy usługowej. Jak wynika z opracowania szkoły językowej Fluentbe, kompetencje językowe weryfikowane są aż przy 93 proc. ogłoszeń na poziomie specjalisty i ponad 74 proc. rekrutacji dotyczących kierowników.